Concept Begroting 2019

Hier kunt u het jaarplan met daariin de begroting downloaden die ter goedkeuring voorligt op de Algemene Leden Vergadering op 14 november 2018.

Jaarplan + begroting 2019-concept

  • Categories
    Financieel

Meer informatie