Nieuwsbrief Algemene Ledenvergadering

1 december 2015

Beste ondernemer,

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de uitkomsten van de tweede
Algemene Ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Geert ter Steeg, Jaap Huisman, Francis de Mik, Marijke Honing en Maarten van Dortmond