Nieuwsbrief 2018-Q4

28 januari 2019

Woord van de voorzitter,

Het nieuwe jaar is aangebroken. Met trots sturen we onze nieuwsbrief. We hebben december 2018 afgesloten met een leuke Sinterklaasactie. Deze Sinterklaasactie is goed ontvangen door het winkelende publiek.

Een belangrijke verandering in 2019 is de verandering op het secretariaat. We nemen afscheid van Corrie van der Kleij, die ons heel goed heeft geholpen om de communicatie naar de vier werkgroepen te verbeteren. Een belangrijke stap is gezet met de aansluiting van het gebied Voorstraat Augustijn, Scheffersplein en Statenplein. Daar zijn enthousiaste winkeliers en horeca ondernemers gevonden die gaan samenwerken in dit gebied. Meer en meer winkeliers zijn in 2018 weer met ons aan het samenwerken, dat is een veelbelovende ontwikkeling die we graag voortzetten in het nieuwe jaar.

Vanaf januari 2019 zal José Advocaat het secretariaat overnemen en de pen en het toetsenbord gaan bedienen, meer daarover verderop in deze nieuwsbrief.

Ik wens alle ondernemers een gezond en succesvol 2019.

Arien van Pelt

Voorstellen tijdens de ALV

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 november 2018 is een brief binnengekomen met de vraag of er in het winkelgebied verschillende AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeschaft kunnen worden door de POBD. Stella Koekoek en Nelleke v.d. Valk (Kind zo blij) gaan de mogelijkheden onderzoeken. Zij gaan contact opnemen met de Hartstichting en de gemeente Dordrecht, om de mogelijkheden te bekijken waar op verschillende plaatsen in de binnenstad een AED te plaatsen valt.

Ook is er een brief binnengekomen met de vraag om gescheiden plasticafval op te halen in het winkelgebied.

Deze vraag is doorverwezen naar de gemeente Dordrecht, Reineke de Vries is de contactpersoon. Zij heeft het onderzocht en haar antwoord was dat Rijkswaterstaat hier mee bezig is, er loopt al een project om gescheiden afval op te halen bij ondernemers. Hier komt een vervolg op en wij houden u op de hoogte in de volgende nieuwsbrieven.

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering, POBD 22 januari 2019

Op dinsdag 22 januari is er de Algemene Ledenvergadering van de POBD.
U bent van harte welkom in restaurant de Grote Griek, Voorstraat 394 in Dordrecht. 
Uitnodiging/Agenda en vergaderstukken staan vanaf 7 januari 2019 op de website van de POBD.

Sinterklaasactie 2018

De eerste Sinterklaasactie was een succes, 38 ondernemers zowel horeca als winkels, hadden zich opgegeven voor deze actie verspreid door het hele winkelgebied. Veel kinderen hebben de speurtocht samen met hun ouders gelopen en het formulier ingevuld. Op 2 december is er samen met de POBD  en de (SIS) Stichting Intocht Sinterklaas, een feestje in de Intree georganiseerd. Sinterklaas en zijn Pieten waren daar bij aanwezig en hebben aan de kinderen, die de speurtocht hadden opgelost, cadeaus overhandigd die door 19 ondernemers gesponsord waren. Het was een zeer geslaagde middag, waarbij de winkeliers en de horeca veel kinderen en ouders hebben kunnen tonen, dat deze samenwerking erg succesvol is geweest.

Secretariaat POBD

Zoals de voorzitter al aangaf in zijn openingswoord zijn er veranderingen bij het secretariaat.

Corrie van der Kleij heeft aangegeven dat zij op 31 december 2018 stopt met haar werkzaamheden voor het secretariaat van de POBD. Zij wil alle ondernemers bedanken voor de prettige samenwerking en wenst iedereen een gezond en voorspoedig 2019.

Even voorstellen het nieuwe gezicht van het secretariaat van de POBD per 1 januari 2019.

José Advocaat:
Voor sommigen ben ik een bekend gezicht, voor anderen niet, daarom stel ik mij graag even voor. Ik ben een ondernemende vrouw met passie voor haar werk. Het contact met ondernemers vind ik belangrijk en wil dit zo goed en zorgvuldig mogelijk onderhouden.
Ik kijk ernaar uit om het secretariaat over te nemen en u allen te leren kennen.

Sfeerverlichting binnenstad

De sfeerverlichting rond de feestdagen is ook dit jaar weer een echte blikvanger en draagt zeker bij aan de goede en gezellige sfeer in de binnenstad. De POBD krijgt dan ook veel positieve reacties en complimenten. Maar ook diverse vragen van winkeliers over de schakeltijden omdat, niet alles gelijktijdig aan en/of uit gaat. Helaas kan niet alles gelijktijdig geschakeld worden omdat de stroomvoorziening niet op één kabel of netwerk is aangesloten. Een gedeelte is geschakeld via de openbare verlichting en wordt gelijk met de straatverlichting in/uitgeschakeld, afhankelijk van tijden, duisternis, zomer en wintertijd enz. waar wij als POBD geen invloed op hebben. Het andere gedeelte is aangesloten op een voeding van de Gemeente/Stadsbeheer en die is wel via hen te schakelen. Uiteraard hebben we als POBD onderzocht met de gemeente Dordrecht of dat anders zou kunnen, maar dit zou nieuwe bekabeling in een groot gedeelte van de binnenstad betekenen waarbij de kosten worden geraamd rond de € 120.000,-. Vandaar dat is besloten dit niet te doen.

Onderstaand een overzicht van de geschakelde straten.

Sfeerverlichting op eigen net (inschakeltijden zelf te bepalen):

Voorstraat geheel, Riedijk, Vriesestraat, Kolfstraat, Visstraat.

Sfeerverlichting aangesloten op openbare verlichting (schakelt in en uit als de openbare verlichting aan/uit gaat):

Johan de Wittstraat, Bagijnhof, Achterom incl. boom, Sarisgang, Statenplein, Scheffersplein en Brugpilonen.

Dordrecht cadeaukaart

De VVV cadeaukaart krijgt een lokaal gezicht! Begin 2019 zal de VVV Dordrecht starten met een lokale variant van de grootste geschenkbon van ons land.

Het betreft een VVV Cadeaukaart waarvan de voorkant van de kaart, alsmede een deel van de omslag, in de “look & feel” van Dordrecht gebracht wordt.

Om juridische en organisatorische redenen blijft de achterkant verder ongewijzigd. Wel zal op de omslag een aparte URL worden vermeld, die direct uitkomt in de “winkelzoeker Dordrecht” van de VVV Cadeaukaart.
De kaart is juridisch/technisch een VVV cadeaukaart en uiteraard gewoon bij alle acceptanten te verzilveren. Er wordt echter een ‘duwtje in de goede richting’ gegeven door het uiterlijk.
De introductie van een lokaal gebrande VVV Cadeaukaart met als titel “Dordrecht cadeaukaart” is ons inziens een belangrijk middel:

a) om besteding van de cadeaukaart in Dordrecht te laten plaatsvinden.

b) het een leuke incentive is voor o.a. het bedrijfsleven om cadeau te doen

c) de lokale kaart zich uitstekend leent voor acties

Het is bovendien een professioneel alternatief voor de opkomst van allerlei lokale bonnen, die veelal beperkte geldigheid hebben en een dito bestedingsaanbod. Het vertrouwen in de VVV cadeaukaart is groot. Dat blijft behouden bij de lokale variant.

Bent u al aangesloten bij de VVV cadeaukaart, dan ontvangt u nader bericht bij de introductie. Wilt u zich (weer) aansluiten? Neem dan contact op met Gonnie den Haan van de VVV:
email: g.denhaan@vvvzhz.nl

Tel.: 078- 6322488

De landelijke VVV bon (VVVcard) is de grootste cadeaubon van het land. Doordat de bon veranderd is van een papieren bon baar een oplaadbare bon, is er voor de consument veel veranderd (en voor de winkelier omdat de bon niet meer via het grijze circuit bij de buren besteed kan worden). Voor de consument kwamen er ineens ook online winkels beschikbaar voor besteding van de bon. De bon met lokale gezicht moet de focus gaan geven op de fysieke besteding in Dordrecht. Daarnaast zien we mogelijkheden voor actiematig gebruik, bijv. afrekenen voor een dagarrangement op lunch adres, museum en shop tegoed etc. 

Passantentelling stopgezet

Tot onze grote verrassing kregen we begin december 2018 te horen dat ons systeem van passanten tellen (tijdelijk) uit de lucht gaat. Dit heeft te maken met de verscherpte regelgeving op het gebied van de privacy. Hoe goed we deze actie ook kunnen begrijpen, het blijft een aderlating voor de toekomst waarin we de effecten wilden gaan meten van onze acties. De integrale tekst van het bericht dat wij ontvingen staat op de POBD website. Voor nieuwe ontwikkelingen over dit onderwerp raadpleeg de website van de POBD www.pobd.nl