KoopStroomOnderzoek 2018

Hieronder leest u meer over het tweejaarlijkse KoopStroomOnderzoek zoals dit in 2016 al eerder is gehouden. Met de cijfers van 2018 is er interessant vergelijkingsmateriaal. Deze rapportage is een uitgelicht rapport over Dordrecht en omgeving. Voor het integrale rapport bezoek je de website van KSO zelf.

Koopstroomonderzoek 2018-Dordrecht

  • Categories
    Gemeente, Projecten

Meer informatie