Passantentelling stopgezet

Nieuw bericht

Vorige week ontving u een bericht van ons over de aangescherpte richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over wifi-tracking. Het standpunt van de AP is: “Bedrijven mogen mensen alleen bij hoge uitzondering met wifi-tracking volgen”. Zoals beloofd zijn wij op onderzoek uitgegaan naar de consequenties van de nieuwe regelgeving van de AP.

Wij tellen winkelpassanten via wifi-sensoren en hebben dus direct te maken met de gewijzigde interpretatie en uitwerking van de privacywetgeving door AP. Maar wij zijn niet de enige partij die gebruikmaakt van wifi-sensoren voor onderzoek. We hebben daarom de handen ineengeslagen.

Protestbrief naar Autoriteit Persoonsgegevens
Locatus is, net als veel andere bedrijven die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek, aangesloten bij MOA. Dit is het Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics. MOA heeft een protestbrief opgesteld over de veranderde richtlijnen namens alle betrokken partijen. Deze brief is 7 december verzonden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees de brief hier.

Standpunt MOA
MOA houdt de ontwikkeling op het gebied van wetgeving en privacy nauwkeurig in de gaten. Zij zijn dan ook uiterst verbaasd over de strikte regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens, die volgens hen verder gaat dan de Europese wetgeving die er in 2019 aankomt. De organisaties die bij MOA zijn aangesloten, gaan allemaal zeer zorgvuldig met informatie om. MOA heeft een Fair Data Keurmerk opgesteld. Bedrijven als Locatus, die dit keurmerk hebben, voldoen aan de gedragsregels van het Fair Data Keurmerk.

Dashboard blijft voorlopig op zwart
Ons standpunt was en is nog steeds: wij willen voldoen aan de wetgeving. Daarom hebben we besloten dat de dashboards Passanten 24/7 op zwart blijven tot wij een reactie ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit doen wij tot AP aangeeft dat er wel een grondslag is om passanten met wifi te tellen en dat de aanvullende technische eisen ingevoerd kunnen worden – op een redelijke termijn en tegen redelijke kosten. Wij wachten tot 15 januari 2019 op een reactie.

En na 15 januari 2019?
Hebben we dan nog geen reactie van de AP? Dan gaan wij ons beraden of het nog realistisch is om Passanten 24/7 in de lucht te houden. We willen duidelijkheid: welke aanpassingen worden van Locatus en van de programmatuur gevraagd? En zijn die aanpassingen realistisch in tijd en kosten?

Hoe nu verder?
Helaas kunnen wij de onzekerheid over de toekomst op dit moment nog niet wegnemen. Dit hadden wij zelf ook graag anders gezien. Wij zijn echter afhankelijk van de reactie van AP. We hopen natuurlijk dat de brief van MOA effect heeft. Mocht dit niet zo zijn en moeten we besluiten om te stoppen met Passanten 24/7, dan neemt uw accountmanager contact met u op. Samen met hem of haar spreekt u dan door hoe we dit in uw situatie gaan oplossen.

Tot slot
Het spijt me dat ik u op dit moment geen beter bericht kan geven. Toch hoop ik op uw begrip voor de ontstane situatie. Heeft u vragen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! Zodra we meer nieuws hebben, hoort u weer van ons.

Met vriendelijke groet,

Peter Nieland
Directeur Locatus Nederland

Oud bericht

Vrijdag 30 november heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een publicatie uitgebracht over Wifi-tracking. Hun standpunt is kortgezegd: “Bedrijven mogen mensen alleen bij hoge uitzondering met wifitracking volgen”. Wat betekent dit voor passanten tellen via wifi-sensoren van Locatus? In deze mailing informeren we u hierover.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een publicatie uitgebracht waarin het standpunt over privacy flink wordt aangescherpt ten opzichte van eerder gepubliceerde standpunten. Dit nieuwe standpunt verschilt van de mondelinge toelichting van AP daarop, onder andere aan Locatus.

Wat betekent dit nieuwe standpunt van AP voor Passanten 24/7?
In het nieuwe standpunt van AP wordt de grondslag van Locatus, “het continu tellen van winkelpassanten”, nadrukkelijk niet genoemd. En lijkt dus niet meer toegestaan. Als hoge uitzondering ziet men bijvoorbeeld tellen bij het handhaven van veiligheid, crowd control voor het bewaken van de openbare orde.

Maar de bewaarde gegevens zijn toch anoniem?
Dat klopt. Locatus bewaart alleen gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens. Met als enig doel algemene gegevens over drukte weer te geven. Nooit en te nimmer gebruiken wij persoonlijke gegevens. Dat is niet ons doel en willen we ook niet. Zie ook onze privacyverklaring.
Na de publicatie van afgelopen vrijdag lijkt dit echter niet meer genoeg. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt namelijk: “Ook als de gegevens gepseudonimiseerd worden verwerkt en bewaard, is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.”
Dit vraagt om een heel ander niveau van pseudonimisering en anonimisering. Waar het eerst na pseudonimisering en anonimisering geen persoonsgegeven meer was, worden nu aanvullende eisen gesteld aan deze technieken. En dan is er nog de eis van uitdrukkelijke toestemming van degene van wie het signaal wordt opgevangen: dit is in de praktijk niet uitvoerbaar. Dit erkent ook de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat betekent dit voor u?
Wij twijfelen er op dit moment aan of wij voldoen aan de aangescherpte eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Helaas betekent dit, dat wij hebben moeten besluiten uw dashboard Passanten 24/7 per direct op zwart te zetten. Voor ons is het van het grootste belang dat we Passanten 24/7 binnen de kaders van de wet beschikbaar stellen. Nu deze kaders gewijzigd zijn, kunnen en willen wij u deze informatie nu niet beschikbaar stellen. Totdat we zeker weten wat wel of niet mag.

Hoe nu verder?
Uw data zullen we de komende week wel blijven verzamelen. Dit is volledig voor risico van Locatus. Intussen gaan wij op onderzoek uit naar de consequenties van de aangescherpte regelgeving van AP. Wij vinden deze onzekerheid zelf ook heel vervelend. Daarom doen we er alles aan om zo snel mogelijk helderheid te krijgen in deze zaak. Op woensdag 12 december ontvangt u een update van ons. We hopen u dan meer te kunnen vertellen over het toekomstperspectief van Passanten 24/7.

Met vriendelijke groet,

Peter Nieland
Directeur Locatus Nederland

  • Categories
    Projecten

Meer informatie