Veel gestelde vragen


 

Is de POBD verbonden aan- of onderdeel van Dordrecht Marketing?
Nee. De zelfstandige vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht staat los van de stichting Dordrecht Marketing; zowel organisatorisch als financieel. Inhoudelijk is er natuurlijk wel sprake van overlap. Dordrecht Marketing richt zich op de promotie van Dordrecht als geheel, dus ook op thema’s als cultuur, wonen en werken. De POBD richt zich specifiek op het economisch functioneren van met name de detailhandel en horeca in de binnenstad van Dordrecht. Vanuit die overlap wordt uiteraard wel gezocht naar bundeling van krachten waar mogelijk.


 

Is de POBD de opvolger van de SCD?
Nee. De per 1 januari 2015 opgeheven Stichting Centrummanagement Dordrecht had dezelfde doelstellingen als de POBD maar was anders georganiseerd. Financieel was de SCD mede afhankelijk van de verschillende winkeliersverenigingen waarvan sommige ondernemers lid waren en sommige niet. De POBD kan beschikken over de opbrengst van een reclamebelasting waaraan iedere ondernemer in het kernwinkelgebied bijdraagt.

Daarnaast was de SCD een uitvoerende organisatie met een eigen centrummanager en team. De primaire rol van de POBD is het beheren van het ondernemersfonds en ervoor te zorgen dat het geld besteed wordt aan activiteiten die bijdragen aan meer bezoek aan het centrum. Dat gebeurt vooral door het financieel ondersteunen van activiteiten van derden zoals evenementenorganisaties of ondernemers die iets in hun eigen straat willen organiseren. De POBD is dus vaker een partij die opdracht of subsidie geeft en in mindere mate een organisatie die zelf uitvoert. De POBD heeft daarom ook geen centrummanager in dienst.


 

Hoeveel geld is er beschikbaar voor activiteiten op straatniveau?
Het werkgebied van de POBD, het kernwinkelgebied, is verdeeld over vier werkgroepen. Van de reclamebelasting die de ondernemers in een gebied betalen gaat de helft in een gezamenlijk pot voor binnenstadsbrede activiteiten en de andere helft blijft beschikbaar voor lokale initiatieven in dat deelgebied. Kijk voor meer info hier onder het kopje financieel.


 

Hoeveel invloed heb ik als individuele ondernemer op de activiteiten van de vereniging?
Iedere ondernemer kan voorstellen indienen voor activiteiten, evenementen of projecten. De helft van het budget van de vereniging wordt besteed aan activiteiten, evenementen en projecten die betrekking hebben op de hele binnenstad. De Algemene Ledenvergadering bepaalt hoe en waaraan dit deel van het budget besteed wordt. De andere helft van het budget wordt verdeeld over vier deelgebieden naar rato van de reclamebelasting die de ondernemers uit het deelgebied betalen. Per deelgebied is er een werkgroep die samen met de ondernemers uit het deelgebied bepaalt hoe het beschikbare budget wordt ingezet voor activiteiten op straatniveau. Wie lid is heeft dus invloed op de hoofdlijnen en de begroting, wie actief is in een werkgroep heeft ook invloed op de uitvoering en de details.


 

Hoe zit dat eigenlijk met die reclamebelasting?
De reclamebelasting wordt geheven door de gemeente Dordrecht. Voor specifieke vragen over jouw onderneming verwijzen we daarom door naar www.dordrecht.nl. De algemene informatie over de reclamebelasting kun je hier teruglezen.


 

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap bij op?
Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen bij de POBD. Dan kunt u dit aangeven door te mailen naar secretariaat@pobd.nl