Werkgroepen

De POBD houdt zich bezig met de promotie van de binnenstad van Dordrecht. Dat doet zij langs twee sporen. De helft van het budget wordt besteed aan activiteiten, evenementen en projecten die betrekking hebben op het hele kernwinkelgebied. De Algemene Ledenvergadering bepaalt hoe en waaraan dit deel van het budget besteed wordt.

De andere helft van het budget wordt verdeeld over vier deelgebieden naar rato van de reclamebelasting die de ondernemers uit het deelgebied betalen. Per deelgebied is er een werkgroep die samen met de ondernemers uit het deelgebied bepaalt hoe het beschikbare geld ingezet wordt voor activiteiten op straatniveau.

Als u interesse heeft om deel te nemen aan een werkgroep in het gebied waarin uw onderneming gevestigd is, stuur dan even een mail naar het bestuur.